księgowość wspólnoty mieszkaniowej księgowość wspólnot mieszkaniowych księgowość wspólnot mieszkaniowych

Oferta dla Zarządców

Jesteśmy otwarci na współpracę z Zarządcami Nieruchomości, dla których możemy świadczyć usługę prowadzenia księgowości Wspólnot Mieszkaniowych. Zakres czynności nie różni się od zakresu, który jest opisany jako „oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych”. Jednak ze względu na konieczność dostosowania się do sposobu pracy Zarządcy, każdorazowo ustalamy szczegółowy zakres obowiązków, zasady współpracy i komunikacji. Jesteśmy w stanie uruchomić specjalny numer telefonu dedykowany dla Wspólnot Mieszkaniowych danego zarządcy nieruchomości. Zapraszamy do kontaktu!